MAD HATTER SUMMIT

We riepen de Mad Hatter Summit 2023 bij-een op zaterdag 12 augustus 2023 om in de 'Taste of Wonderland' te speels te onderzoeken hoe mentale 'gezondheid en ziekte'  een radicale innovatie van betekenis zouden kunnen ondergaan... maar binnenkort spelen we het ook weer ONLINE!

Je kunt individueel meespelen maar ook als een groep, bijvoorbeeld als je bij een bij mentale gezondheid betrokken organisatie, instantie of kliniek werkt die  innovatieve regeneratieve projecten wil starten. Lees hiernaast meer!
Taste of Wonderland

ONLINE

Ga naar Aanmelden als je wilt deelnemen of mail naar: info [at] spraaksaam [punt] nl

Sinds begin 2023 spelen we Taste of Wonderland  'INLIFE' en 'ONLINE' in Nederland. Het programma neemt steeds nieuwe inspirerende vormen aan over hoe en waar te spelen. En onverminderd in co-creatieve kracht met het wetende veld!

Het ONLINE proces in een groep of individueel is onverminderd bewegelijk, creatief én het verbindt ons -  juist nu  - met de steeds sneller opkomende ideeen uit de samenleving.

ONLINE ontmoeten mensen in organisaties en communities elkaar bijvoorbeeld gemakkeliijk, die net als wij uit zijn op de geboorte van nieuwe verhaallijnen voor 'mentaal gezond' en 'neurodiversiteit' gericht op  welzijn voor ieder-een!

INLIFE, dan ontmoeten wij elkaar fysiek. Zoals op de Mad Hatter Summit of op Natuurlijk Gezond Festivals. De impact is dan anders, de Natuur, met haar geuren, kleuren, water doet dan mee...

Misschien voel je je hier door aangesproken?

Individueel kun je voor jezelf ook Taste of Wonderland Workbook spelen (in het Engels, online met whiteboard).  Maar vooral ook in en kleine zoomgroepjes. Als je interesse hebt, meld je je dan?

In groepen, organisaties, communities willen we de huidige systemen voor geestelijke gezondheidszorg niet verbeteren of hervormen. We willen wél samen met elkaar mogelijkheden voor een nieuwe alternatieve realiteit laten ontstaan en delen, die het welzijn en het 'beste leven' voor iedereen ondersteunt.

We beginnen nog maar net....om ieder op onze unieke lichte wijze in woord en daad met ons werkelijke hele zijn naar buiten te treden...

‘For, you see, so many out-of-the-way things had happened, that Alice had begun to think that very few things indeed were really impossible’  ― Lewis Carroll, Alice in Wonderland

Laat je even beschijnen door de ZON terwijl je nog iets verder naar beneden scrollt ... als je je zou willen aanmelden!