Over Ons


Mensen die elkaar vinden omdat ze zich geroepen voelen vanuit (een knoop in) hun hart. Dat verbindt ons in de eerste plaats. En misschien omdat wij hebben ervaren dat 'mentaal gezond of ziek' vaak groter is dan wijzelf.  Omdat we ergens vastliepen en zoals velen ons bevinden in twee werelden - een steeds minder vrije oude én een opkomende - en dit  beïnvloedt wel-zijn. Misschien omdat we daarvan getuige waren in onze nabijheid, als familielid, behandelaar of medewerker in de geestelijke gezondheidszorg. Van binnenin ons zegt een stem: dit kan anders!


Wij zijn mensen, wij, jij, ik, die uit zijn op een shift! Die iets willen ontdekken in speelse, veilige, nieuwe dappere manieren om te helen en iets van onszelf brengen op weg naar deze manieren die we nog niet kennen. Het liefst IN samenwerking met het wetende veld, onze collectieve intelligentie!


De verhalen van Alice in Wonderland, ooit geschreven door Lewis Carroll, spreken tot de verbeelding en helpen ons om-denken voor de geboorte van nieuwe verhalen.


Je kunt ons nieuwe verhalen-zoekers op dit moment vinden in Nederland, Canada, Malawi, Eqypte, VS, Engeland en dit breidt op verschillende manieren uit.


Bijdragen aan onze gezamenlijke zoektocht kan op vele manieren: door deel te nemen aan een Taste of Wonderland, door co-creator te zijn in de  programma's en evenementen, zoals de Mad Hatter Summit 2023. En door te ondersteunen door middel van een vrij te geven donatie.


Tot bij ons!


In Nederland zul je ons op 12 augustus tegenkomen: Amélie, Juliette, Juul, Monalita, Sabine, Sharon en anderen die 'op afstand' aanwezig zijn.


Namens Ons, Annelies Weijschedé

Initiator & Co-Producer Taste of Wonderland Nederland.


Roep vanuit het hart...

‘De roep is een klaroenuitnodiging die altijd weerklinkt maar alleen te horen is in het hart van groot verlangen. Op dit moment in de menselijke geschiedenis is er een nieuwe roeping, een krachtige uitnodiging die voortkomt uit een gevoel van diep collectief verlangen.

Het roept ons op tot een gezamenlijke zoektocht - een zoektocht die zowel praktische als spirituele actie met zich meebrengt.

In de kern is het een reis van collectieve genezing. Om te slagen moeten we beginnen met het helen van de kloof tussen de werelden van wetenschap en geest, om een heilig huwelijk te creëren tussen vitale, maar voorheen tegenstrijdige domeinen. De vervulling ervan brengt eenheid in plaats van verdeeldheid, integratie in plaats van scheiding. Zoals met alle grote heroïsche reizen hangt ons voortbestaan ervan af.'

Hilary van Welter, Co-Founder van Call to the Mothers (samen met Bret A. Warhaswky mede-oprichter), the Mad Hatter Summit en ontwerper van Taste of Wonderland dat in maart 2022 de eerste Pilot in Zomba, Malawi dan activator Brown Masingati met succes beleefde.

Radicale innovatie van betekenis?

Een Radicale innovatie van betekenis roept om:

- veranderen van onze huidige mentale modellen en overtuigingen

- het opzetten van nieuwe lenzen

- en... een sprong wagen.

Vanaf hier ontdekken we het onbenutte en verborgen potentieel dat al klaar ligt om te worden vrijgegeven.

Integraal & multidimensioneel Taste of Wonderland is ontworpen met behulp van een reeks disciplines, waaronder psychologie, antropologie, sociologie, genezingswetenschappen, hersenwetenschappen, sociale innovatie (innovatie aan de rand en in de scheuren) en bewust ontwerp (verbreding van de context en naar het onzichtbare). Cultureel en trauma-geïnformeerd, is dit proces aanpasbaar aan hospice geven aan, overgang naar en geboorte van het nieuwe waar ook ter wereld. Dit maakt het mogelijk om belangrijke kennis, inzichten, perspectieven, ideeën, enz. Van een lokaal niveau vast te leggen en samen te stellen die op mondiaal niveau kunnen worden geoogst.Kosteloos Voor deelnemers en co-creators houden wij het graag kosteloos. En dat kan in 2023 dankzij bijzondere mensen die kleine iniatieven willen helpen slagen. Omdat ze een natuurwet willen volgen: alles begint klein en groeit als het gezond is . Dit blijjkt meestal nadat iets verschillende keren is uitgeprobeerd. Tijd is relatief én nodig om energie te laten stromen, diep te luisteren naar het nieuwe, om te ontwerpen en om vanuit 'emergent-living' iets nieuws met elkaar te laten ontstaan. Vaak is geld het finale punt maar wij maken van de energie van geld een focuspunt ten behoeve van expansie.

BIjdragen? Wij zoeken support voor deze investering die vooruit in de tijd en aan het leven zelf gaat. Wie hier voor voelt en in de gelegenheid is om te doneren vragen we om contact te zoeken.

Doneren aan het internationale team is mogelijk via deze link: https://www.gofundme.com/f/madhattersummit

'Mental Health'....

is een druk bezochte ‘ruimte’ op dit moment. We richten ons daarom specifiek op het laten ontstaan van het nieuwe én voor wie - zoals bij familie-opstellingen - wil samenwerken met het wetende veld (ook wel quantumveld, eenheidsbewustzijn, spirit & of de bron genoemd).


Neuro-diversiteit gaat ervan uit dat breinen weliswaar diepgaand kunnen verschillen, maar dat er sprake is van verschillen en niet van stoornissen. Zouden mensen met bijzondere breinen kwaliteiten en ervaringen kunnen hebben die evolutionair noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de mensheid?


Wat is 'Actie Onderzoek?

Het doel van een actie-onderzoek is nieuwe kennis en bronnen aanboren, en dat terwijl je ervan leert en tegelijkertijd de praktijk verbetert. En wie weten dat nou niet beter dan allen die zelf op een of andere manier te maken hebben met het onderwerp. Hierbij wordt bovendien het wetende veld uitgenodigd waardoor onzichtbare collectieve intelligentie beschikbaar komt.. Een direct gedeelde ervaring verbindt in het moment. Zo weet je niet alleen snel of iets werkt (of niet), kun je (sneller) iets anders uitproberen maar draagt het ontdekte ook bij aan eenheidsbewustzijn.

(placeholder)

Doneren? Nederland